Lastkajer på ITS i Hallsberg. Nattbild på lastbil och container på ITS i Hallsberg

AEO

Förstora

AEO, godkänd ekonomisk aktör, är ett EU-gemensamt certifieringsprogram. Syftet är  att skapa en ökad säkerhet i världen samt en effektiv och enhetlig tullhantering i EU.

Generella krav för att bli AEO-certifierad:

- Vederbörligen styrkta uppgifter om företagets tidigare efterlevnad av Tullverkets krav.
- Ett tillfredsställande system för affärsbokföring och, i förekommande fall, bokning av transporter, vilket möjliggör lämpliga tullkontroller.
- I förekommande fall, erkänd ekonomisk solvens, och i tillämpliga fall, lämpliga säkerhets- och skyddsnormer.

ITS Logistikpartner AB är ett AEO-certifierat företag (tullförenklingar och säkerhet och skydd). Detta på grund av att vi har kunnat visa tullverket dokumenterade arbetsrutiner gällande tullhantering och säkerhet och skyddsarbete samt att vi kontinuerligt uppdaterar och efterlever dessa rutiner.© Copyright 2010 ITS Logistikpartner|Webbplatsen är producerad av Curaso